Ergotherapiepraktijk Stip

Revalidatie na corona

Wanneer je te maken hebt gehad met corona blijven er vaak nog langere tijd restklachten aanwezig zoals vermoeidheid, een verminderde conditie en zintuigelijke overprikkeling. Dit kan het oppakken van het dagelijks leven, zowel privé als werk, flink belemmeren. Een hersteltraject bij Ergotherapiepraktijk Stip kan ondersteuning bieden bij het opbouwen van activiteiten en conditie.

Met ergotherapie kun je werken aan het opbouwen van de dagelijkse handelingen (huishouden en zelfverzorging), omgaan met vermoeidheid, werkhervatting en zelfzorgactiviteiten. Daarnaast kan de ergotherapeut de mantelzorger bijstaan met advies over extra ondersteuning of het inzetten van hulpmiddelen.

Ergotherapiepraktijk Stip maakt deel uit van het Multidisciplinair 1e lijnsnetwerk Covid-19 revalidatie Zaanstreek. Dit houdt in dat we met een fysiotherapie-, logopedie- en diëtistenpraktijk samenwerken om te ondersteunen in herstel na corona en/of te leren omgaan met klachten. Je kunt vanzelfsprekend ook enkel gebruik maken van ergotherapie. De ergotherapeut is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van revalidatie na corona. Daarnaast zijn we geschoold in Sensorische Integratie, waardoor we ook ondersteuning kunnen bieden bij zintuiglijke overprikkeling. De eigen huisarts wordt op de hoogte gehouden van de behandeling. De therapie kan zowel bij de cliënt thuis als in de praktijk plaatsvinden. Waar nodig is een werkbezoek ook mogelijk.