Ergotherapiepraktijk Stip

Wat is ergotherapie?

Als ergotherapeut zetten wij ons in om de gezondheid en het welzijn van mensen te bevorderen. Onze uitgangspunten hierbij zijn de dagelijkse handelingen. Een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking kan (grote) gevolgen hebben op de deelname aan het dagelijks leven. Ergotherapie richt zich door middel van behandeling, begeleiding en advies op het verminderen van de impact hiervan.

Ergotherapie gaat ervan uit dat handelen – het uitvoeren van activiteiten – voor ieder mens belangrijk is en dat het de gezondheid en het welzijn beïnvloedt. Daarnaast ervaart iedereen zijn of haar uitvoeren van activiteiten op een andere manier en wordt dit pas volledig duidelijk als hierover wordt verteld. Dit is een belangrijk punt en staat centraal in de behandeling van de ergotherapeut.

Bij ergotherapie wordt de cliënt gezien als de ervaringsdeskundige. Dit betekent dat de cliënt bepaalt welke handelingen en activiteiten belangrijk zijn. Om de behandeling, begeleiding en het advies zo goed mogelijk te laten aansluiten wordt gebruik gemaakt van de locatie waar het probleem zich voordoet. Hierdoor kan bijvoorbeeld een advies op het werk plaatsvinden, een behandeling op school en begeleiding bij mensen thuis.

Ergotherapie wordt standaard voor 10 uur vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.