Ergotherapiepraktijk Stip

Behandelingen

Sensomotorische Integratietherapie (SI-therapie)

Deze therapie richt zich op het beter leren omgaan met zintuigprikkels, zoals horen, voelen, zien, ruiken en evenwicht. Wanneer het verwerken van prikkels verstoord is, kan dit invloed hebben op veel dagelijkse activiteiten. Men kan hierdoor rusteloos zijn (niet stil kunnen zitten) of juist trager en angstiger zijn. Tijdens de therapie wordt in kaart gebracht welke zintuigen verstoord zijn en in welke mate. Vervolgens start er begeleiding om beter te leren omgaan met de zintuigprikkels. De praktijk biedt SI-therapie voor volwassenen en kinderen. Klik hier om contact op te nemen.

Scootmobieltraining

Een scootmobiel kan veel mensen de vrijheid teruggeven doordat ze zich buiten zelfstandig kunnen blijven verplaatsen. Om veilig gebruik te kunnen maken van een scootmobiel biedt de praktijk rijvaardigheidstraining aan. De training bestaat uit meerdere lessen en vindt plaats in de eigen woonomgeving. Bij de training wordt gebruik gemaakt van de eigen scootmobiel, zodat je alvast vertrouwd raakt met de besturing en werking hiervan. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het in- en uit de stalling rijden, verkeersregels en tempowisselingen. Aan het einde van de training ontvang je een certificaat. Voor advies en ondersteuning bij het aanschaffen van een scootmobiel kun je ook bij de praktijk terecht.

Ergotherapiepraktijk Stip is partner van de Scootmobielpool Zaanstad. Op de locaties Pennemes, Mennistenerf, Saenden en Het Fietsenpakhuis verzorgen wij namens Gemeente Zaanstad de scootmobieltraining. Klik hier om contact op te nemen.

Schrijftraining

Ondanks dat we steeds meer digitaal noteren is het nog steeds handig om leesbaar en op tempo te kunnen schrijven. De start van de training begint met onderzoek naar het onderliggende probleem van het niet netjes kunnen schrijven. Wanneer dit duidelijk is kan er doelgericht gestart worden met oefeningen. Bij oefeningen doen we ons best om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses, zodat de training ook leuk is en motiveert. Bij kinderen wordt er ook gekeken naar het resultaat op school. Bij kinderen op het voortgezet onderwijs kan gebruik gemaakt worden van huiswerkopdrachten om het netjes schrijven te trainen. Op die manier zien kinderen en jongeren zelf snel positief resultaat. Klik hier om contact op te nemen.

Zelfstandig thuis wonen

Jouw eigen huis; een plek waar je zo lang mogelijk wil blijven wonen. Maar door een ziekte, ongeval of andere oorzaak kan het thuis blijven wonen soms niet meer op een veilige manier. Het kan ook zijn dat door de inrichting van het huis (mantel)zorg niet goed mogelijk is. Wij kunnen je begeleiding bieden en adviseren bij het aanpassen van de woning, inzetten van hulpmiddelen en bij de uitvoering van zorgtaken. Voor optimale ondersteuning werken wij regelmatig samen met de betrokken fysiotherapeuten, thuiszorg en huisartsen. Bepaalde woningaanpassingen en hulpmiddelen kunnen verstrekt worden vanuit de WMO. De ergotherapeut kan hierin advies bieden. Klik hier om contact op te nemen.

Omgaan met vermoeidheid

Moe zijn; iedereen heeft er wel eens last van. Maar wanneer je door vermoeidheid niet meer jouw werk, huishouden of hobby kunt uitvoeren wordt het een probleem. De therapie richt zich in eerste instantie op het in kaart brengen van de activiteiten die veel energie kosten en de activiteiten die juist energie geven. Met dit inzicht gaan we stap voor stap werken naar een effectief dagschema. Klik hier om contact op te nemen.

Revalidatie na corona

Ergotherapiepraktijk Stip maakt deel uit van het Multidisciplinair 1e lijnsnetwerk Covid-19 revalidatie Zaanstreek. Dit houdt in dat we met een fysiotherapie-, logopedie- en diëtistenpraktijk samenwerken om te ondersteunen in herstel na corona en/of te leren omgaan met klachten. Je kunt vanzelfsprekend ook enkel gebruik maken van ergotherapie. De ergotherapeut is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van revalidatie na corona. Met ergotherapie kun je werken aan het opbouwen van de dagelijkse handelingen (huishouden en zelfverzorging), omgaan met vermoeidheid, werkhervatting en zelfzorgactiviteiten. Daarnaast kan de ergotherapeut de mantelzorger bijstaan met advies over extra ondersteuning of het inzetten van hulpmiddelen. Klik hier om contact op te nemen.

Werkplekadvisering

De meeste werkplekken bestaan uit een stoel en tafel/bureau, maar een juiste afstelling van beide is vaak ver te zoeken. Ons advies richt zich op het juist afstellen van een stoel en tafel/bureau en waar nodig het vervangen door beter passend meubilair. Dit advies kan op het werk zelf plaatsvinden maar is ook bij thuiswerkplekken van belang. In beide gevallen starten we met een werkplekonderzoek op locatie, waarna er een adviesverslag opgesteld wordt. De geldende arboregels worden meegenomen in het advies. Ook bij vervanging van meubilair kan de praktijk ondersteuning en advies bieden. Het werkplekadvies kan individueel, maar ook voor een groter team opgesteld worden.

Werkplekadvisering valt in de meeste gevallen niet onder de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Je kunt een vrijblijvende offerte aanvragen bij de praktijk. Klik hier om contact op te nemen.

Ergotherapie in de GGZ

Bij psychische problematiek kan het lastig zijn om activiteiten te plannen en uit te voeren. Zowel op het gebied van zelfverzorging en huishouden als werk kan dit leiden tot passiviteit of juist overactiviteit. Samen gaan we werken aan een haalbare planning. Hierbij staan jouw eigen wensen centraal. Het doel is om de dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Waar mogelijk gaan we daadwerkelijk samen aan de slag met een activiteit, waarvan de planning of uitvoering tot dan toe nog niet zelfstandig lukt. Ondersteuning kan onder andere bestaan uit het omgaan met vermoeidheid, plannen van huishoudelijke taken en re-integratie op het werk. Klik hier om contact op te nemen.