Huisregels

Om de organisatie van de therapie zo goed mogelijk vorm te geven en cliŽnten tijdens de behandeling goed van dienst te kunnen zijn heeft Praktijk Stip huisregels opgesteld.
U kunt alle Huisregels hier lezen.

Afzeggen van een afspraak
Wanneer u verhinderd bent voor een behandelafspraak, dient u uiterlijk 24 uur voor de behandeling af te zeggen bij de ergotherapeut. Dit kan per mail of telefonisch. Mocht de afspraak niet tijdig zijn afgezegd, dan is Ergotherapiepraktijk Stip genoodzaakt de kosten voor de niet nagekomen afspraak in rekening te brengen. Voor een behandeling in de praktijk wordt een bedrag van Ä20,00 in rekening gebracht. Voor een behandeling op locatie wordt Ä40,00 in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt geen niet nagekomen afspraken, waardoor de afspraak direct bij de cliŽnt in rekening zal worden gebracht.

Klachtenprocedure
Mocht het voorkomen dat u een klacht heeft over de behandeling, de praktijk en/ of de ergotherapeut dan is het goed om dit kenbaar te maken. Dit kan mondeling en/ of schriftelijk bij de ergotherapeut. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijns
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Telefoon: 033- 4216100

Privacy

Ergotherapiepraktijk Stip respecteert de privacy van cliŽnten en stelt bescherming van gegevens ten alle tijden voorop. De praktijk houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
U kunt de gehele privacyverklaring van Ergotherapiepraktijk Stip hier lezen

Uitwisseling van gegevens
De ergotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. In het belang van een zo optimaal mogelijke behandeling wordt er overlegt met de verwijzer en, waar nodig, andere direct betrokken zorgverleners. De voortgang van de therapie zal gerapporteerd worden naar de verwijzer en uw huisarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit bij de eerste afspraak aangeven. Voor uitwisseling van gegevens met andere direct betrokkenen zal er altijd voorafgaand met u overlegt worden en pas actie ondernomen worden na uw directe toestemming.

Bewaartermijn
Volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is ergotherapiepraktijk Stip verplicht om uw behandeldossier tot 15 jaar na het afsluiten van de behandeling te bewaren. U heeft recht op inzage in uw dossier en u kunt dit ten alle tijden opvragen bij uw ergotherapeut.